Vytisknout

popis a troška historie nikoho nezabije

Napsal Bc. Jaroslav Sojka on .

Chrám Apollo se tyčí nad Mlýnským rybníkem nedaleko (2,5 km) od obce Lednice. Byl postaven v letech 1817 – 1819 vídeňským architektem Josefem Kornhäuselem (žil v letech 1782 – 1819), jež byl nástupcem Josefa Hardtmutha coby vrchního architekta rodu Liechtensteinů. Náklady na stavbu chrámu činily 39 192 zlatých a vrchním stavitelem byl  mistr Poppelack.

 

 


 

Chrám je z přední části vyzdoben osmi dórskými sloupy.  Vrcholek chrámu je tvořen terasou s klasicistickým zábradlím, na kterou se vystupuje po točitém schodišti. Zadní část budovy je pak tvořena bytem, jež kdysi sloužil jako přístřeší stráže. Ústředním motivem je reliéf s  mytologický výjev boha Apollóna na slunečním voze. V horní části chrámu jsou sochy z Chrámu Múz - uprostřed  oblouku je skupina amoretů s Apollonovou lyrou a po stranách jsou 2 dvojice soch, znázorňující múzy.

Nechť se Vám zlíbí